Menu
Cart

Cách xoá ứng dụng trên iOS 13

Đăng bởi Vodafone Duy lúc


  • Bạn chạm giữ nguyên vào icon ứng dụng bạn muốn xoá
  • Khi hiển thị pop up các tuỳ chọn thì chọn Sắp xếp ứng dụng (Rearrange App)
  • Khi thấy ứng dụng cử động thì bấm vào icon "x" để xoá như trước đây
  • Hoặc chạm vào icon ứng dụng rồi di chuyển thật nhanh thì lập tức cho phép bạn xoá luôn.


Chia sẻ bài viết
Gửi bình luận