Menu
Cart

Bảng giá dịch vụ cài Macbook tại iCenter

  • Cài Windows chạy song song: 400.000 đ/ máy
  • Cài đặt lại macOS : 300.000 đ / máy
  • Cài Phần mềm cho Macbook: 200.000 ~300.000 đ / 1 lần hỗ trợ cài đặt / máy
  • Cài đặt lại cả Windows và macOS + ứng dụng văn phòng: 600.000 đ / máy