Menu
Cart

Giới thiệu trả góp 0% qua mPOS

THANH TOÁN TRẢ GÓP 0% LÀ GÌ?

Thanh toán trả góp 0% là hình thức khách hàng mua hàng hóa và thanh toán bằng thẻ TÍN DỤNG tại iCenter.vn, nhưng số tiền được trừ dần theo số tháng và không phải trả bất kỳ lãi suất nào.

1. Thanh toán đa dạng

Chương trình trả góp 0% lãi suất được liên kết với 22 ngân hàng: SacomBank, VIBBank, HSBC, VPBank, ShinhanBank, MaritimeBank, EximBank, TechcomBank, CitiBank, SeABank, Standard Chartered, SCBBank, FE CREDIT, OCBBank, KIENLONGBank, TPBank, SHBBank, BIDV, VietcomBank, ACB, Ngân hàng Quân đội,...2. Thời gian linh hoạt

Thời gian trả góp linh hoạt từ 3 tháng cho đến 12 tháng cho tất cả các sản phẩm có giá trị từ 2.000.000 đồng trở lên.


3. Thủ tục đơn giản

Thủ tục dễ dàng, nhanh chóng, không cần bất kỳ giấy tờ thế chấp, không cần qua ngân hàng.

PHÍ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP

Ngân hàng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
Mức giao dịch tối thiểu (VND)
Sacombank
không hỗ trợ
3,9%
không hỗ trợ
5,9%
3.000.000
HSBS
2%
3,9%
4,9%
5,9%
3.000.000
Shinhan/ANZ
không hỗ trợ
3,9%
4,9%
5,9%
3.000.000
VIB
2%
3,9%
4,9%
5,9%
2.000.000
Eximbank
2%
3,9%
4,9%
6,9%
3.000.000
Maritimebank
2%
3,9%
4,9%
5,9%
3.000.000
VP bank
2%
3,9%
7,9%
8,9%
3.000.000
Techcombank2%3,9%4,9%6,9%3.000.000
Citibank2%3,9%4,9%5,9%3.000.000
Seabank2%3,9%4,9%5,9%3.000.000
Standard Chartered2%3,9%4,9%5,9%2.000.000
SCB2%3,9%4,9%5,9%3.000.000
Nam Ákhông hỗ trợ3,9%không hỗ trợ5,9%3.000.000
FeCredit2%3,9%4,9%5,9%2.000.000
OCB2%3,9%4,9%5,9%3.000.000
Kiên Long
2%
3,9%
4,9%
6,9%
3.000.000
SHB2%3,9%4,9%5,9%3.000.000- 1000.000.000
TP Bank2%3,9%4,9%5,9%3.000.000
BIDV
2%3,9%4,9%5,9%3.000.000

LƯU Ý:
(*) Đối với ANZ: Theo quy định của ANZ, ngân hàng sẽ thu của chủ thẻ 400.000 đối với mỗi giao dịch trả góp

(*) Đối với Maritimebank: Theo quy định của Maritimebank, ngân hàng sẽ thu chủ thẻ 3% phí quản lý trả góp trên giá trị giao dịch cho các kỳ hạn 3, 9, 12 tháng. Riêng kỳ hạn 6 tháng chủ thẻ sẽ không phải trả phí quản lý 3%.

(*) Đối với Techcombank: Ngân hàng Techcom sẽ thu thêm 1,1% phí quản lý giao dịch trả góp của chủ thẻ, phí này chỉ thu 1 lần duy nhất, nếu trước đó Techcom đã thu ở những giao dịch trả góp trước đó thì sẽ không thu nữa và ngược lại (tối thiểu 100k/giao dịch).


CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ÁP DỤNG TRẢ GÓP 0%

1. Không áp dụng trả góp đối với thẻ tín dụng (CREDIT) như Visa/Master/JCB phát hành nước ngoài, hoặc DEBIT.

2. Không áp dụng trả góp đối với các loại thẻ liên kết như thẻ TIMO (liên kết với VPBank), thẻ tín dụng nội địa Sacom Family.

3. Không áp dụng trả góp đối với thẻ tín dụng Doanh Nghiệp.