Menu
Cart

Sửa chữa iPhone X mất nguồn

  • 2,400,000₫


Sửa chữa iPhone X mất nguồn

  • iPhone X mất nguồn đột ngột khi đang sử dụng, hoặc đang chạy chương trình nào đó.
  • Điện thoại đang sử dụng bị Reset, tình trạng này thường xuyên lặp lại nhiều lần.


We Also Recommend