Menu
Cart

Sửa chữa iPhone 6 mất nguồn

  • Liên hệ


Sửa chữa iPhone 6 mất nguồn

Dấu hiệu nhận biết iPhone mất nguồn.

iphone 6 mất nguồn

Khác với lỗi iPhone 6 mất hiển thị, khi  iphone bị mất nguồn, thì sẽ không thể kết nối với máy tính hoặc iTunes, không thể nhận được cuộc gọi. Ấn hết các phím chức năng vẫn không có kết quả thì chắc chắn rằng iPhone của bạn đã bị mất nguồn.


We Also Recommend