Menu
Cart

Thay anten wifi iPhone 6

  • 199,000₫


Thay anten wifi iPhone 6

Dấu hiệu cần thay anten wifi iPhone 6

iPhone 6 bắt wifi yếu

  • Sóng wifi yếu, bắt được ít tín hiệu wifi hơn so với những máy khác.
  • Hoặc không bắt được wifi

We Also Recommend