Menu
Cart

Thay cục rung iPhone 6

  • 250,000₫


Thay cục rung iPhone 6

Dấu hiệu cho biết iPhone 6 mất rung hoặc rung đang gặp vấn đề

IPHONE 6 MẤT RUNG

  • Máy rung liên tục khi có người gọi đến hoặc khi mở máy lên.
  • Máy không rung mặc dù đã cài chế độ rung.
  • Có lúc rung và không rung, hoạt động không ổn định.
  • Bật tắt gạt rung nhưng điện thoại không rung.

We Also Recommend