Menu
Cart

AppleCare

Mỗi thiết bị Apple bán ra được bảo hành mặc định 1 năm và hỗ kỹ thuật miễn phí 90 ngày.
AppleCare là gói dịch vụ giúp gia hạn thời gian bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật, từ 1 năm lên 3 năm đối với máy Mac, MacBook.
Từ 1 năm lên 2 năm đối với iPhone, iPad, AirPods, Apple TV.

Thời gian AppleCare được cộng nối tiếp vào ngày hết hạn mặc định vì vậy trong 12 tháng đầu tiên, dù mua AppleCare ở bất cứ tháng nào tổng thời gian bảo hành đều như nhau.

Mac, MacBook: 1 năm mặc định + 2 năm mở rộng = 3 năm
iPhone, iPad, AirPods, TV: 1 năm mặc định + 1 năm mở rộng = 2 năm.

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ AppleCare:

- Mỗi máy chỉ được mua AppleCare một lần duy nhất trong đời.
- Chỉ được mua AppleCare khi máy còn thời gian bảo hành mặc định.
- Không áp dụng cho máy: Rơi vỡ, móp méo, vào nước, đã sửa chữa ngoài, trộm cắp, báo mất.