Menu
Cart

Hướng dẫn Force Restart hay Hard Reset iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs Max

Đăng bởi Vodafone Duy lúc

Chỉ với 3 bước, chiếc iPhone X sẽ được khởi động lại ngay sau 10 giây

Bước 1 : Bấm tăng âm lượng

Bấm và thả ra nhanh nút tăng âm lượng bên trái iPhone X

Bước 2 : Bấm giảm âm lượng

Bấm và thả ra nhanh nút giảm âm lượng bên trái iPhone X

Bước 3 : Bấm và giữ phím nguồn (Power)

Bấm và giữ nút nguồn bên phải iPhone X đến khi xuất hiện logo của Apple (khoảng 10 giây)


Chia sẻ bài viết
Gửi bình luận